Digital signering av HSL- och SoL-insatser säkerställer god vård och omsorg

MCSS används dagligen av fler än 30 000 användare, som tillsammans driver utvecklingen framåt

Kontakta oss

Läs mer

Ge medarbetarna ett kvalificerat stöd

MCSS är framtaget av verksamheter med ambition och vilja att producera god och säker omsorg, följa lagrum och direktiv samt ge sina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att klara detta.
Lär dig mer

I fokus

Se alla nyheter

”Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa – men utvecklingen står helt stilla”

Sverige ska bli ledande på e-hälsa 2025 har regeringen slagit fast. Men ute i landsting och kommuner råder just nu stiltje, skriver Karin Lindström.

Forskning kring Appva MCSS publicerad i internationell tidskrift

Trots omfattande läkemedelsanvändning i den sköra grupp som äldre med läkemedelsövertag utgör finns väldigt lite forskning gjord på effekten av…

Vi söker nya medarbetare

För mer information kontakta oss på info@appva.se