Forskning kring Appva MCSS publicerad i internationell tidskrift

– Att studien blir publicerad i CIN Journal visar på behovet av högkvalitativa system inom området. Vi är stolta över att MCSS återigen uppmärksammas som den ledande och mest trovärdiga lösningen inom området, säger Ulrika Kjellberg, VD för Appva.

Trots omfattande läkemedelsanvändning i den sköra grupp som äldre med läkemedelsövertag utgör finns väldigt lite forskning gjord på effekten av digitalisering för att minska riskerna i samband överlämnande av läkemedel samt påverkan på arbetsrelaterad stress.

Klicka här för att läsa artikeln