Appva och TENA Identifi™ – tillsammans

Appva och TENA Identifi™ har tillsammans utvecklat ett gränssnitt där Appvas stödsystem MCSS och sensorverktyget TENA Identifi™ pratar med varandra. Händelser och insatser kopplade till inkontinensvården registreras i MCSS och överförs automatiskt till webbverktyget TENA Identifi™. Ur webbverktyget genereras en rapport med information om individens läckagemönster och toalettbesök.

Med inkontinentverktyget TENA Identifi™ är det möjligt att under 72 timmar automatiskt samla in information kring en individs urinläckage (mängd och frekvens). Informationen används som underlag vid vårdplanering (rätt toalett- och bytesrutiner) och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Under mätningen byts skyddet som vanligt och omvårdnadspersonalen för en dagbok för att komplettera kartläggningen.

Lösningen ger enklare hantering och mindre risk för felaktigheter vid registrering av händelser och insatser eftersom allt sker digitalt.

Eftersom alla händelser kopplade till inkontinensvården syns och hanteras i samma flöde som HSL-, SoL- och kalenderhändelser skapas en sammanhängande planering kring vårdtagaren.

Se och hör Appvas VD Ulrika Kjellberg, förklara hur Appva ger kontroll på insatserna och hur samarbetet med TENA Identifi™ fungerar här.

För mer information kontakta oss på info@appva.se