I samband med att läkemedel fylls på hos vårdtagaren kvitteras tillförseln direkt i mobilen eller iPaden.

En av MCSS mest uppskattade funktioner är att man kan begära påfyllnad av originalförpackade läkemedel, näringsdryck m.m. direkt från mobilen eller iPad.

Att slippa komma ihåg att säga till och hantera lappar är utgångspunkten i detta kundönskemål. Att kunna avisera att t.ex. ett läkemedel eller näringsdryck håller på att ta slut är en flitigt använd funktion i MCSS. Vi har nu även utvecklat stöd för att kunna kvittera att tillförsel görs med logg om tidpunkt och vem som tillför.

För mer information maila info@appva.com.