Nu kan vårdpersonal se sina delegeringar i den mobila enheten

Många av våra kunder har önskat att utlöpande delegeringar syns för vårdpersonal i mobilen/iPaden.

Nu är funktionen driftsatt och kan börja användas.

Tekniska krav
Notera att modulen kan aktiveras även om inte alla enheter uppfyller kraven men att funktionen då endast kommer att vara tillgänglig på de enheter som uppfyller kraven.
• I iPad:en krävs minst iOS 9.0 och version 1.3.0 av MCSS.
• I Androidtelefonen krävs minst Android 4.0 och version 1.2.0 av MCSS.

För mer information maila info@appva.com