Appva presenterar MCSS Beställningslista & Tena Identifi

Ulrika Kjellberg, VD Appva, presenterar nyheterna för MCSS med funktionen Beställningslista samt koppling till Tena Identifi med registrering av mätvärden.