Träffa Appva!

Under vintern/våren 2019 kommer vi att delta på ett flertal mässor och konferenser där vi presenterar oss och gärna träffar dig.
Först ut 2019 är Stockholm, hoppas att vi ses!

MVTe, Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa
Kistamässan, Stockholm
Monter B25
20-23 januari 2019
Läs mer >

Kompetensutvecklingsdagar Riksföreningen MAS-MAR
Karlstad CCC
8-9 maj 2019
Läs mer >