Om Appva

Om Appva

30 000 användare kravställer, vi utvecklar.

Vårt uppdrag är att skapa enkla och intuitiva användargränssnitt i tillgänglig och stabil miljö.

Idén om en mobil och digital lösning för signering av ordinerade insatser föddes i Göteborg 2011. Under åtta månader samlades krav och önskemål in från olika användargrupper. I december 2012 gjordes den första signeringen på kommunala Tre Stiftelser i Göteborg.

Vinnare Potential Quality Innovation 2012

Instituten för kvalitetsutveckling i Norden o Baltikum utser MCSS som vinnare i kategorin Potential Quality Innovation 2012.

2012

MCSS driftsätts

I december 2012 görs den första driftsättningen av MCSS, på ett äldreboende i Göteborg signerar man digitalt för ca 50 brukare.

Hösten 2012

MCSS CE-märks

MCSS CE-märks som medicinteknisk produkt klass I, hos Läkemedelsverket.

Vintern 2013

MCSS för Android

Sommaren 2013 lanseras MCSS för Android och fler kommuner börjar använda systemet.

Sommaren 2013

TV4 uppmärksammar Digital Signering

December 2013 gör TV4 ett nyhetsinslag om förväntningarna på digital signering.

Hösten 2013

MCSS växer

Ett tiotal kommuner använder MCSS, systemet har ca 2000 användare och drygt 2 miljoner utförda signeringar.

2014

MCSS ger effekt

Flera kunder mäter minskade avvikelser med över 90%.
Nyttoanalys görs av kund, ROI < 6 månader. MCSS beforskas.

2015

MCSS på App Store

Appva lanserar MCSS native app för iOS.

2015

Appva på Kammarkollegiets licensförsörjningslista

Appva blir genom partnern Atea leverantör på Kammarkollegiets licensförsörjningslista.

2015

MCSS beforskas

Effekten av MCSS beforskas och publiceras i den internationella tidskriften CIN – Computers, Informatics, Nursing. Artikeln är skriven av Malin Alenius, PhD och Peter MD Graf, PhD, rubriken lyder: Use of Electronic Medication Administration Records to Reduce Perceived Stress and Risk of Medication Errors in Nursing Homes.

2016

Appva i Japan

Äldreboende i Japan visar intresse för MCSS vilket leder till en etablering av Appva i Japan.

2016

TENA Identifi™ och MCSS

SCA tillgängliggör TENA Identifi™ via MCSS.

2017

Antalet användare ökar

Appva når 20 miljoner signeringar och cirka 20 000 dagliga användare.

2017

Appva och Pulsen Omsorg inleder samarbete

Appva och Pulsen Omsorg med journalsystemen Combine samt Magna Cura inleder ett samarbete.

2017

ISO 27001-certifiering

Appvas ledningssystem för informationssäkerhet blir ISO 27001-certifierat.

2017

Koppling till eHälsomyndigheten

MCSS genomgår prövning av eHälsomyndigheten för inkoppling mot myndighetens infrastruktur med godkänt resultat.

2017

Våra samarbetspartners