“Varför ska det vara omodernt att jobba inom äldreomsorg?”

Monica Berglund, direktör på Änggårdsbacken

Äldreboendet Änggårdsbacken i Göteborg har under de senaste åren använt digitala signeringslistor i sin verksamhet. Här kan du se en film om deras tankar kring MCSS och nytänkande inom äldrevård.