Appvas ledningssystem för informationssäkerhet är nu ISO 27001-certifierat

Detta är ett viktigt steg för oss på Appva och en trygghet för våra kunder. Genom vårt säkerhetsarbete säkerställer vi bland annat anpassningar av vår verksamhet till GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft i maj 2018 och som ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och påverkar Patientdatalagen (PDL).