Beställningslista Läkemedelsnära produkter

I modulen skapas en bruttolista med de artiklar t.ex. insulinsprutor, nålar, inkontinensmaterial mm, som man vill kunna hantera inom verksamheten.

För varje vårdtagare finns en unik beställningslista med de produkter som just hen använder och medarbetaren kan enkelt både avisera behov av påfyllning samt ange att man fyllt på direkt i det mobila gränssnittet.
Detta spar tid, ersätter manuella inventeringar och pappersflöden samt minskar risken för att stå utan material. Önskemålet kommer från flera av våra användare som vill arbeta mer effektivt med beställningsflöde och logistik.

För mer information kontakta oss på info@appva.se