Säker och effektiv läkemedelshantering hos Tiohundra

Satsningen på MCSS har verkligen gått hem bland medarbetarna på vårdbolaget Tiohundra. Appen MCSS från Appva, används nu på samtliga Tiohundras äldreboenden, inom hemtjänst och hemsjukvård och på socialpsykiatrins boenden.

Satsningen på MCSS har verkligen gått hem bland medarbetarna på vårdbolaget Tiohundra. Appen MCSS från Appva, används nu på samtliga Tiohundras äldreboenden, inom hemtjänst och hemsjukvård och på socialpsykiatrins boenden. Näst i tur står boenden inom LSS.

– E-signeringen underlättar verkligen, och det är lätt att lära sig hur den fungerar, säger Susanne Edfors, undersköterska på Enebergs äldreboende i Norrtälje. När jag jobbar natt är det jättesmidigt, då ser jag alla boende direkt på skärmen och kan lätt se vem som ska ha medicin och vid vilken tidpunkt.
Också i hemtjänsten är det digitala uppskattat.

– Det känns patientsäkert, överskådligt, tidsbesparande och tryggt. Det handlar om att ha ett gott samarbete med sjuksköterskorna och då kan det här verkligen öka kvaliteten på våra insatser, säger Ganimete Kalludra, enhetschef för ett av Tiohundras hemtjänstområden, som också har övergivit de gamla pappersrutinerna till förmån för digital signering.
Implementeringen har underlättats av att Tiohundra har fått pengar från Stockholms läns landstings satsning Arbetsmiljölyftet.

Läs mer på My News Desk >