MCSS har halverat antalet avvikelser

Appvas digitala system för läkemedelssignering används snart på samtliga TioHundras äldreboenden. En halvering av antalet uteblivna medicindoser märks redan. 

Det är helt enkelt svårare att göra fel med det nya digitala arbetssättet, säger kvalitetsutvecklare Madeleine Karlsson.

Det visar att e-signering är ett välfungerande arbetssätt som ökar patientsäkerheten och minskar risken för fel i samband med läkemedelshanteringen, säger verksamhetschef Ulrika Karlsson.

Läs mer på IT-Hälsa.se

IT-Hälsa logo