Nya funktioner i MCSS.

Fr.o.m. 1 oktober finns nya angelägna funktioner i MCSS.

Fr.o.m. 1 oktober finns nya angelägna funktioner i MCSS.
Redan under 2014 kom de första förfrågningarna om att man ville ange olika typer av observationer och mätvärden i MCSS mobila gränssnitt. De vanligaste önskemålen rörde mätvärden för Avföring, Vikt och P-Glukos.

De användare som drivit på vill framförallt :

  • Säkerställa att fler observationer samlas in.
  • Göra dokumentation i samband med mätning och eller provtagning, d.v.s. arbeta i ett mobilt gränssnitt.
  • Använda skalor för mätning (och inte fritextnoteringar) för enhetlig inmatning och förbättrad uppföljning.
  • Undvika att listor med känslig information visas för utomstående. De första mätvärdena som blir tillgängliga är Avföring där Bristol-skalan och AAA/aaa-skalan kan väljas samt Vikttagning.

Modulen är tillgänglig för Apple iPad från 1 oktober och för Android i mitten av oktober.

Funktionen kräver iOS 9.0 och version 1.9.0 av MCSS iOS app, Android 4.1 och version 1.6.0 av MCSS Android app samt MCSS admin version 1.14.0

För mer information och beställning av Mätvärde kontakta info@appva.se

Mätvärden vikt och Bristol MCSS Appva