Rise arrangerar seminarium på MVTe

Rise arrangerar seminarium på MVTe på temat: Digitaliseringen inom omsorgen går för långsamt!

Tid och dag: Kl 16:10 den 21:e januari 2020
Plats: Plenum M2.
För mer information: https://www.mvte.se/sv/activity/digitaliseringen-inom-omsorgen-gar-for-langsamt/