Susanne Sahlén, Appva, om MVTe 2020

Vår kollega Susanne summerar MVTe 2020 och berättar vad som händer på mässan när deltagarna gått hem.