Träffa Appva!

Under året deltar vi på ett flertal mässor och konferenser där vi presenterar oss och gärna träffar dig. Hoppas att vi ses!

A GREAT DAY
Appva medverkar på A GREAT DAY och debatterar med bland andra Telia, Myndigheten Digg och Internetstiftelsen kring möjligheter och utmaningar med öppen data.
4 september 2020
Läs mer >

MVTe, Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa
Kistamässan, Stockholm
Monter A25
21-22 januari 2020
Läs mer >

Riksforum för Sjuksköterskor inom äldrevård
KompetensUtvecklingsInstitutet och Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldre- och demensvård
Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
19-20 november 2019
Läs mer >

Armada
THS Kårhus, Nymble
Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm
19-20 november 2019
Läs mer >

Äldreomsorgsdagarna
Stockholmsmässan, Älvsjö
Träffa oss i monter B04:10
17-18 oktober 
Läs mer >

Socialchefsdagarna
Nolia, Umeå
25-27 september 2019.
Monter 204.
Läs mer >

Almedalsveckan
S:t Pers kyrkoruin, S:t Pers grand 2
Tisdag 2/7 11.00-11.30
Läs mer >

Vitalis
Svenska Mässan, Göteborg
21-23 maj 2019
Monter B01:09
Läs mer >

Kompetensutvecklingsdagar Riksföreningen MAS-MAR
Karlstad CCC
8-9 maj 2019
Läs mer >

MVTe, Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa
Kistamässan, Stockholm
Monter B25
20-23 januari 2019
Läs mer >