Andningsfrekvens, saturation och kroppstemperatur nu i modulen Mätvärde

Nu ingår kroppstemperatur, syremättnad samt andningsfrekvens i modulen Mätvärde.

Inmatning kan kopplas ihop med delegering så att endast behörig personal kan ange värden. I modulen ingår sedan tidigare även mätvärde för blodsocker, avföring samt vikt.