Beredskap Covid-19

Appva kommunicerar via nyhetsbrev till befintliga kunder om olika åtgärder som vi vidtar.

Bland annat har vi delat vår kontinuitetsplan, skapat uppmärksamhetssymbol samt hjälper till med olika förberedande åtgärder. Vill du som kund ha mer information om hur vi kan hjälpa till maila support@appva.se.