Utförd tid ger mer information

Tilläggsmodulen Utförd tid möjliggör att komplettera med klockslag och datum för när insatsen utfördes vid de tillfällen då signering och insatsens utförande inte sker i samtidigt.

Signerade insatser visas i både appen och MCSS-admin med två tidsangivelser, en då insatsen utfördes och en då den signerades.

Hämta produktblad här