Haga Göstorp Psykiatri revolutionerade verksamheten med MCSS

- Äntligen har vi fått ett lättanvänt system som verkligen hjälper vår personal, säger Anna Bengtsson, VD. Vi använder MCSS för insatser inom HSL och SoL men även som stöd för andra arbetsuppgifter som städning av rum efter utskrivning av klient där signering av allmän städ säkerställer att arbetet blir gjort och att rummet är redo att ta emot en ny klient.

– Genom att kunna signera så många olika typer av insatser kan vår personal säkerställa att inget glöms bort eller missas. Det blir en mindre stressande men samtidigt en effektivare arbetssituation för våra medarbetare fortsätter Anna.

Haga Göstorp har boende i åldrarna 20 till 60 år och varje individ ska få läkemedel på rätt sätt och i rätt tid men även annan omvårdnad, stöd och bemötande. De använder MCSS Signeringsapp för baspersonal samt MCSS Administrationsgränssnitt för verksamhetsplanering och uppföljning.

-För mig som chef är MCSS ett otroligt effektivt verktyg för att styra, fördela och effektivisera arbetsinsatser fortsätter Anna. Vi har regelbundna driftsmöten med Appva där vi får den senaste informationen om nya funktioner och vi kan få hjälp och tips, det är ett bra verktyg för oss att kvalitetssäkra vårt arbetssätt.

Anna Bengtsson är, förutom att vara VD på Haga Göstorp Psykiatri, även engagerad i branschorganisationen Svenska Vård som bland annat arbetar med kompetensutveckling och att ta fram standarder som ska stötta och kravställa branschen. Hon ser därför hur viktigt det är att lösningar som används inom vård och omsorg inte bara uppfyller svensk lagstiftning, förståelse för förutsättningar att bedriva vård i Sverige är också väldigt viktigt, något som Appvas MCSS gör.

-Vi är så nöjda både med Appva och med MCSS säger Anna, det har verkligen revolutionerat vår verksamhet!

Läs gärna mer om branschorganisationen Svenska vård och det viktiga arbete som utförs här