Kurs i MCSS för chefer

Kursen är fullsatt men nytt datum i höst kommer inom kort!

I MCSS finns värdefull information som du som chef kan använda både för analys och som beslutsunderlag. Under kursen kommer vi att definiera betydelsen av roller och behörigheter samt gå igenom funktionalitet för delegeringar.

Kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande befattning och passar dig som är ny användare eller till dig som behöver repetition av Appvas MCSS.

Efter avslutad kurs kommer du kunna:

  • Ta fram nyckeltal för din verksamhet.
  • Få översikt över verksamhetens delegeringar.
  • Förstå och hantera filter för att göra urval av data för fördjupning.
  • Ta fram statistik för olika processer exempelvis, läkemedelsadministration eller läkemedelsgenomgång.
  • Känna till tips inför sommarsemestrar, exempelvis hur hanteras glömda lösenord, utökade behörigheter, guider och support.

När: 15 juni. Kl 09.00-11.00
Var: Kursen sker online via Teams.
Kostnad: 1.495:- exklusive moms/deltagare

Efter anmälan skickas en länk till din e-post. Länken används för att ansluta till kursen.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande men vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan medarbetare i verksamheten. Kontakta oss så hjälper vi till med det.