Öppna kurser i MCSS

Under hösten arrangeras en rad öppna kurser i MCSS för våra kunder. Kurserna sker online för att underlätta för ditt deltagande. Vid varje kurs finns en beskrivning av innehåll och vad du kommer att kunna efteråt. De flesta kurser ges vid flera tillfällen under hösten, oavsett vilket datum du väljer får du tillgång till samma kursinnehåll.

Signeringslistor uppdaterad design
Genomgång av kommande design förändringar av signeringslistorna i MCSS Administrationsgränssnitt.
Kurs den 20/9. Läs mer och anmäl dig här.

Grundkurs MCSS Signeringsapp
För omsorgspersonal samt för övrig personal som vill få en genomgång av hur MCSS Signeringsapp fungerar.
Kurs den 7/12. Läs mer och anmäl dig här.

Grundkurs i MCSS för sjuksköterska/MAS/Distriktsköterska eller administratör
Vi går igenom basfunktionalitet i MCSS.
Kurs 29/11. Läs mer och anmäl dig här.

Grundkurs i MCSS för fysioterapeut/arbetsterapeut
Vi går igenom basfunktionalitet i MCSS.
Kurs den 15/11. Läs mer och anmäl dig här.

Kurs i MCSS för chefer
Lär dig hur MCSS kan användas för analyser och som beslutsunderlag.
Kurs den 15/11. Läs mer och anmäl dig här.

Fördjupningskurs MCSS, förbrukningsjournal
Att förstå hur man lägger upp olika förbrukningsjournaler och hur dessa kopplas till insatser.
Kurs den 8/11. Läs mer och anmäl dig här.

Kurs i MCSS Loggverktyg
Kursen tar upp hur rapporter genereras i MCSS för åtkomstkontroll av patientuppgifter.
Kurs den 22/11. Läs mer och anmäl dig här.