Midjemått och Vätskeintag, nyheter i Modul Mätvärde

Nu kan ytterligare två viktiga mätvärden, som efterfrågats av flera av våra kunder, hanteras i MCSS.

Mätvärde Midjemått
För att underlätta för uppföljning och kontroll av undernäring respektive bukfetma kan midjemått registreras i MCSS Signeringsapp.

Mätvärde Vätskekontroll
För säker kontroll och enklare uppföljning av en vårdtagares vätskebalans kan vätskeintaget registreras i MCSS Signeringsapp. Vätskeintaget kan även loggas och följas upp tillsammans med urinmängd för en mer korrekt helhetsbild.

Så här fungerar modul Mätvärde
Med hjälp av modul Mätvärde kan flera viktiga värden registreras och följas upp: Andningsfrekvens, Avföring, Kroppslängd, Kroppstemperatur, Midjemått, P-glukos, Puls, Syremättnad, Urin, VAS-skala, Vikt och Vätskeintag.

Samtliga mätvärden läggs upp av legitimerad personal på respektive vårdtagare och därefter kan omvårdnadspersonalen registrera värdet i MCSS Signeringsapp.

Alla registrerade värden kan ses som en graf i MCSS Administrationsgränssnitt.

Registrering av värden kan kopplas ihop med delegering för att säkerställa att endast behörig personal kan ange värden.

Låter det intressant?

Kontakta oss

Du kan även ladda ned produktblad för modul Mätvärde här.