Två tidpunkter kan anges med modulen Utförd tid

Ibland är tidpunkten då en insats signerats inte densamma som när insatsen verkligen utfördes.

Med tilläggsmodulen Utförd tid kan två tidpunkter visas i MCSS. En tidpunkt anger när insatsen signerades och den andra tidpunkten när insatsen utfördes. Det kan vara extra betydelsefullt exempelvis om medarbetaren har givit läkemedel men glömt att signera. Genom att förtydliga händelseförloppet med två tidpunkter minskas risken att narkotika- och läkemedelsdoser ges för tätt eller för sällan.

Låter det intressant?

Kontakta oss

Du kan även ladda ned produktblad för modul Utförd tid här.