Välkommen till MCSS Användarnätverk

Ett kostnadsfritt och oberoende nätverk!

Varför ett MCSS Användarnätverk?

Idag använder 140 av Sveriges kommuner samt en rad privata utförare Appvas MCSS för digital signering. Tanken på en användarförening har funnits i ett par år och nu tar Anders Jonsson, Borås Stad, initiativet att skapa ett nätverk där användare kan ställa frågor och bolla idéer med varandra och där gemensamma önskemål och prioriteringar kan föras fram till oss på Appva.

Vem kan vara med?

Nyckelpersoner och systemförvaltare med förståelse för MCSS olika delar. Om det senare finns behov av fler nätverk så försöker vi skapa det tillsammans.

Hur går jag med i nätverket?

I Microsoft Teams har en grupp skapats som initialt administreras av Anders Jonsson på Borås Stad. Maila till info@appva.com och uppge namn, kommun/utförare, funktion/titel samt e-postadress så får du information om hur du ansluter till nätverket.

Deltagandet är kostnadsfritt och det är ni användare som självständigt driver nätverket och beslutar om vilka ämnen och frågor som ska tas upp där. Vi på Appva ser fram emot spännande diskussioner och förslag framöver!