Guide Adressväljare

Den 29 maj förbättras användargränssnittet ytterligare i MCSS Administrationsgränssnitt.

Med en ny placering och design av funktionen att välja adress blir det lättare att söka och filtrera både på medarbetare och boende.

Här finns en beskrivning som visar hur adressväljaren fungerar