Helsingborg stad väljer Appva för att frigöra tid för personlig vård och omsorg

Den stora utmaningen för många kommuner är att säkra vård- och omsorgsbehovet. Hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och kommunikativa och språkliga utmaningar är en del av vardagen. Att välja digitala lösningar som verkligen blir ett stöd för verksamheterna är ofta ett komplext beslut.

Välfärdsteknik och digitala lösningar för att frigöra tid

Helsingborg stad har valt att aktivt arbeta med både välfärdsteknik och digitala lösningar för att förenkla och frigöra tid för medarbetare inom vård och omsorg.

I Helsingborg användes Appvas tjänst MCSS initialt vid två av kommunens äldreboenden. Förvaltningsledningen tog 2021 ett beslut att införa MCSS i alla verksamheter som ett steg i att säkerställa att rätt insatser görs i rätt tid av rätt delegerad personal. Målet var att minska antalet avvikelser och få en ökad följsamhet när det gäller HSL-insatser vilket i sin tur ska leda till en ökad kvalitet för de som vård och omsorgsförvaltningen finns till för.

Under våren 2022 påbörjades planeringen, under hösten utbildades personalen och kort därefter började alla vårdboenden att signera digitalt i det dagliga arbetet. Under våren 2023 fortsatte utbildningsinsatserna och man börjar nu använda MCSS även ute i hemvården. I nästa steg introduceras MCSS i LSS-verksamheterna.

Veronica Hyllander, Välfärdstekniksamordnare Helsingborg stad berättar om vad kommunen vill uppnå:

-Visionen som innefattar välfärd och digitaliseringsteknik är ett prioriterat område som vi tror kan underlätta för att skapa en bättre arbetsmiljö.

-Det handlar inte om att ersätta personal eller att man ska arbeta snabbare, i stället ska medarbetare få verktyg att kunna arbeta smartare så att det frigörs tid till sådant som kräver ett par mjuka händer. Något vi är övertygade om kommer att ge ökad kvalitet både för de som arbetar i våra olika verksamheter men givetvis också för vårdtagaren, fortsätter Veronica.

-När Appvas MCSS introducerades i Helsingborg gick man från att signera manuellt på papper till att få alla insatser tydliga och strukturerade i en signeringsapp.

-Rent praktiskt handlar det om att omvårdnadspersonalen inte behöver känna att de måste hålla reda på allting i huvudet, i stället finns MCSS Signeringsapp med som ett stöd i det dagliga arbetet säger Veronica.

MCSS funktionalitet som underlättar i vardagen

  • Omvårdnadspersonalen kan, direkt i MCSS Signeringsapp, begära påfyllnad av både läkemedel och förbrukningsartiklar. Något som minimerar risken att man glömmer eller missar att beställa i tid.
  • Den ökade spårbarheten och följsamheten som MCSS möjliggör är andra faktorer som ansvariga i Helsingborg nämner som verkligt värdefulla.
  • När MCSS infördes såg Helsingborg en klar minskning av antalet avvikelser för glömda insatser och man hoppas nu kunna se en fortsatt tydlig trend åt rätt håll när systemet har använts en tid.
  • Ett stort mervärde i MCSS är att arbetsterapeuter och fysioterapeuters insatser får en helt annan följsamhet då personalen tydligt ser även dessa insatser i signeringsappen.