• Grundmodul MCSS
  • Loggrapportering med MCSS
  • Läkemedelslista via eHälsomyndigheten
  • Digital och mobil signering av Delegering i MCSS
  • Given/utförd mängd
  • Mätvärde
  • Mätvärden med koppling till Tena Identifi
  • KVÅ-rapportering
  • Beställningslista läkemedelsnära produkter
  • Pushnotiser
  • Utförd tid