• Grundmodul MCSS
 • Federation
 • Filtrering mobil enhet
 • Loggrapportering med MCSS
 • Läkemedelslista via eHälsomyndigheten
 • Digital och mobil signering av Delegering i MCSS
 • Given/utförd mängd
 • Mätvärde
 • Mätvärden med koppling till Tena Identifi
 • KVÅ-rapportering
 • Beställningslista läkemedelsnära produkter
 • Pushnotiser
 • Utförd tid