Välkommen till

MCSS Användarnätverk 

MCSS Användarnätverk är fristående och oberoende från oss på Appva. Här har du möjlighet att diskutera frågor och bolla idéer med andra användare samt resonera kring gemensamma önskemål och prioriteringar.

Hur fungerar det? 

Användarnätverket drivs av er användare och sker helt digitalt. Anders Jonsson i Borås Stad är sammanhållande och ansvarar för den Teams-grupp som skapats för ändamålet. Nätverket är främst till för nyckelpersoner och systemförvaltare med förståelse för systemets olika delar. Medlemskapet är kostnadsfritt. 

Hur blir jag medlem? 

För att bli medlem i gruppen kontaktar du Anders Jonsson på anders.jonsson@boras.se. I mailet uppger du:

  • Namn
  • Kommun eller utförare
  • Din funktion eller titel
  • E-post

Efter att din anmälan mottagits kommer du få återkoppling och inbjudan till nätverket.

shutterstock_1606120384
  1. Hem
  2. >
  3. För kunder
  4. >
  5. Användarnätverk