Medication and Care Support System

MCSS

Med vår tjänst, MCSS, signeras alla typer av insatser digitalt och att rätt sak utförs i rätt tid och av rätt person kan säkerställas.

Bild på Appva MCSS i dator och app

Stor flexibilitet 

MCSS Grundmodul levereras med full funktionalitet för en säker vård och omsorg. Det finns även ett antal tilläggsmoduler som gör det lätt att skala upp och utveckla användningen av MCSS.

Några av MCSS mest använda funktioner

Signeringslistor för alla typer av insatser

Fullt stöd för alla typer av insatser som verksamheten utför.

Skattnings- och uppmärksamhetssymboler

Symboler för det som kräver extra uppmärksamhet hos aktuell vårdtagare.

Boendekalender

För planering av andra aktiviteter som frånvaro, dusch, viktmätningar och läkemedelsronder.

Systematisk loggkontroll

Loggning av åtkomstkontroll enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Koppling till eHälsomyndigheten och FASS

I tjänsten finns koppling till eHälsomyndigheten för att ta del av patients förskrivningar.

Integrerade förbrukningsjournaler

Stöd för att administrera och kontrollräkna narkotikaklassade läkemedel.

Delegeringskontroll vid signering

Endast person med aktuell delegering kan signera en insats, där delegering krävs.

Flera adresser

Patient kan ha flera adresser med sammanhängande signeringslista.

Påfyllnad av läkemedel

Medarbetare kan avisera, direkt i MCSS Signeringsapp, när påfyllnad av läkemedel behövs.

Statistik och rapporter

Utfall och uppföljning görs via realtidbaserad statistik och grafer.

Tilläggsmoduler

Lägg till valfria moduler efter behov:

Så här fungerar det

Vi tar ett helhetsansvar för MCSS och låter dig som kund fokusera på ditt utföraruppdrag. Vår IT-infrastruktur är anpassad att möta legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på tjänster för vård och omsorg.

 

Illustration på användare som använder MCSS administrationsgränssnitt

Hantera och följ upp i realtid

MCSS hanterar alla typer av insatser inom såväl HSL- som SoL-uppdraget och avsett om delegering krävs eller ej. Insatserna hanteras i olika signeringslistor som Läkemedel, Narkotika, Dusch, Vikt, Avföring och Utevistelse. I MCSS finns koppling till eHälsomyndigheten för att ta del av patients förskrivningar.

MCSS stödjer ett proaktivt arbetssätt där behörig medarbetare också ser kommande aktiviteter som kontrollräkning av narkotika, förnyelse av delegering, kommande patientfrånvaro med mera. Utfall och uppföljning visas som realtidbaserad statistik och grafer.

 

Rätt insats, i rätt tid av rätt person

I MCSS Signeringsapp ser användaren vilka insatser som ska utföras och i det tydliga användargränssnittet blir det lätt att göra rätt. Vid inloggning och signering kontrolleras behörighet samt aktuell delegering. Givetvis kan även insatser som inte kräver delegering signeras i MCSS.

illustration på användare som signerar en insats i mcss signeringsapp
illustration_saas_box

Levereras som en tjänst

MCSS levereras som tjänst, det innebär att Vitec Appva tar ansvar för support, drift, underhåll och löpande uppdateringar. Vitec Appvas ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat enligt ISO 27001 standarden sedan 2017.

Kom igång snabbt och effektivt

I vår leverans ingår både projektledning för införandet och grundutbildning. Vi delar med oss av våra erfarenheter och vi strävar alltid efter att göra det bästa för varje kund. MCSS är en standardtjänst som inte kräver några integrationer vilket gör införandet enkelt för verksamheten. 

 

illustration_appva_crew

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

Med användaren i fokus

Frigör tid för personlig vård och omsorg

Med MCSS får medarbetaren överblick över insatser som ska utföras och när de ska utföras samt efter signering, ett tydligt kvitto att de är utförda. Även insatser som inte faller under HSL- eller SoL kan hanteras i MCSS, som rengöring av hjälpmedel eller aktiviteter för vårdtagaren.

Viktig information om vårdtagaren uppdateras i realtid. Kommande och redan utförda insatser visas tydligt vilket skapar överblick och underlättar uppföljning.

illustration_care_padding
illustration_wheelchair_padding

Risken att insatser missas minimeras

Om användaren missat något kommer påminnelser om vad som ska göras, exempelvis läkemedelshantering, kontrollräkningar eller utlöpande delegeringar.

Det finns patientbundna förbrukningsjournaler av kontrolläkemedel samt en patientbunden kalender. Du kan få ut statistik på varje separat lista och kalenderkategori på verksamhetsnivå, vårdtagare och medarbetare.

 

“Appva och MCSS har verkligen revolutionerat vår verksamhet".

Anna Bengtsson, VD Haga Göstorp Psykiatri.

Användare som använder MCSS på ipad

Kundcase

arjeplog_thumbnail

Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun digitaliserar sin läkemedelshantering med Appvas MCSS. I artikeln "Snabbare...
boras_stad_thumbnaill

Borås stad

Hur kan en lyckad implementation av MCSS se ut i en kommun? Vi vänder oss till Borås Stad oc...
Appva bakgrund med logga

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Våra samarbetspartners