Tilläggsmodul

Läkemedelslista via eHälsomyndigheten

Legitimerad personal, med rätt behörighet, kan ta del av vårdtagarens läkemedelslista via eHälsomyndigheten direkt i MCSS. Insatser skapas eller uppdateras på olika signeringslistor som läkemedel, narkotika eller vid-behovsläkemedel, helförpackade ordinationer såväl som dosrecept.

En uppdatering sker automatiskt när användaren klickar på Läkemedelslistan i MCSS. Om en ordination har förändrats markeras detta med ett orangefärgat streck för att minimera risken att förändringen inte missas.

Fördelar

Ökad säkerhet

Minimerad risk att ändrade ordinationer missas.

Förenklar och effektiviserar administrationen
Sparar tid och resurser
mcss+ehm_puzzle

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.