Integritetspolicy extern

Bakgrund

To rely on today and tomorrow är Vitec Appva ABs och Vitec Software Group ABs gemensamma varumärkeslöfte. Det är grunden i allt vi gör och utmärkande för vår insamling och vår behandling av personuppgifter oavsett om du är kund, träffar oss på mässor, vill ta del av nyheter från oss, är samarbetspartner eller vill arbeta hos oss.

Ansvariga för behandling av personuppgifterna

Den här Integritetspolicyn gäller för uppgifter som behandlas av Vitec Appva AB. Du når oss via info@appva.com.

De personuppgifter vi samlar in och lagrar

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Titel

Ändamål med och den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling

Syftet med insamling och behandling av personuppgifter är att kunna fullfölja Vitec Appva ABs avtalade åtagande och skyldigheter med våra kunder samt att kunna kommunicera och dela information med våra partners, intressenter och arbetssökande. Vitec Appva AB samlar även in och behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra vår produkt och våra tjänster samt för att kunna genomföra marknadsundersökningar. Är du användare av vår tjänst så informeras du av din arbets- eller uppdragsgivare gällande behandling av dina personuppgifter. Är du vårdtagare informeras du om behandling och lagring av din vård- eller omsorgsgivare gällande behandling av dina personuppgifter.

Rättigheter

Som registrerad har du rätt att ta del av i vilka system dina personuppgifter behandlas, få rättelse om uppgifterna skulle vara felaktiga samt få kunskap om vem som har tillgång till uppgifterna. Vitec Appva AB kan inte radera uppgifter om det finns ett lagstadgat krav på lagring eller andra legitima skäl som till exempel bokföringsregler eller att ett avtal måste kunna uppfyllas.

Om vi behandlar dina uppgifter utifrån intresseavvägning (marknadsföring) kan du när som helst begära begränsad behandling eller att få dina uppgifter raderade vilket ska ske utan onödigt dröjsmål.

Samtycke och kontakt

Du har rätt att återkalla ditt samtycke. I de fall behandlingen sker mot bakgrund av samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Behandling som skett innan samtycket återkallas påverkas inte av att du återkallar ditt samtycke.

Du har också rätt att direkt till tillsynsmyndigheten, IMY, lämna klagomål gällande Vitec Appva AB:s uppfyllande av dataskydds-förordningens krav.

Vid frågor om Policyn eller vid frågor angående Dataskyddsförordningen, vänligen maila på dataskyddsforordningen@appva.com.

För kontakt direkt med vårt dataskyddsombud (Rickard Svenningsson, Verksamhetsfokus Sverige AB) maila dataskyddsombud@verksamhetsfokus.se.

Till vilka vi lämnar vidare uppgifterna och var uppgifterna behandlas

Samtliga uppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning och uppgifterna kan hanteras av för tiden vald underleverantör till Vitec Appva AB.

När Vitec Appva AB genomför marknadsföringsaktiviteter samt marknadsundersökningar väljs samarbetspartner utifrån tillfälle och aktivitet. För att samarbetspartnern ska kunna genomföra marknadsföringsaktiviteten eller marknadsundersökningen kommer Vitec Appva AB lämna vidare personuppgifter i form av kontaktuppgifter. Vitec Appva AB säkerställer att samarbetspartnern behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vitec Appva AB arbetar med olika externa system för lagring och behandling av personuppgifter så som t.ex. e-post, affärssystem och ärendehanteringssystem.

När du anmäler dig till kurser, konferenser, webinarier eller andra aktiviteter som Vitec Appva erbjuder kommer dina personuppgifter att samlas in i avsikt att kunna planera, implementera och fakturera dessa event. Till vår hjälp använder vi ett eller flera system.

Publik webb: Cleura.
Utskick och nyhetsbrev: Mailchimp*
Administration av anmälan till events: Eventbrite*

*Dessa system lagrar personuppgifter i tredje land (USA) och genom att anmäla dig till Nyhetsbrev och/eller event ger du ditt samtycke. Du kan när som helst avregistrera dig.

Utvärdering och uppföljning: Microsoft Forms
Intressent- och kundregister: Super Office CRM

När du som användare hör av dig till oss via formulär eller mail för att t.ex. få support eller information använder vi ett eller flera system.

Mail: Microsoft Office 365
Ärendehanteringssystem: Zendesk. Egen driftad mjukvara.

För att kunna fullfölja våra åtagande utifrån ingångna avtal använder vi utöver ovan angivna ett eller flera system eller leverantörer.

Projektdokumentation: Microsoft Sharepoint.

Fakturering: Vitec Software AB
Tvistevägen 47 A
907 29 Umeå
Sverige

När du ansöker om arbete, praktik eller examensarbete hos oss använder vi:
Administration av ansökningar: Teamtailor.

Period som uppgifterna sparas

Vi strävar efter att behandla data så kort tid som möjligt. För de fall där intresseavvägning är vår legala grund för behandling strävar vi efter att radera data 5 år efter senaste kontakt eller annat identifierat behov.

Vissa uppgifter lagras i enlighet med gällande lagstiftning (Bokföringslagen) och sparas som längst i 7+1 år efter avtals upphörande.

Ändring av policyn

Vitec Appva AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Integritetspolicy. Vid sådan ändring kommer Bolaget informera om detta på lämpligt sätt.