Informationssäkerhet

Vitec Appvas ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat enligt ISO 27001.

To rely on today and tomorrow är Vitec Appvas varumärkeslöfte. Att kunna lita på oss som leverantör och på MCSS som tjänst är vårt viktigaste uppdrag som vi tar på största allvar.  

ISO 27001 certifiering, en viktig kvalitetsstämpel

Redan då bolaget bildades 2011 påbörjades arbetet med ett ledningssystem för informationssäkerhet. Vi designade vår tjänst och bakomliggande arkitektur utifrån gällande säkerhetsprinciper och riktlinjer och har sedan dess fortsatt att utvecklat vårt arbete.

2017 certifierade vi vårt ledningssystem enligt ISO 27001 standarden vilket bland annat innebär att vi årligen genomgår extern revision av oberoende tillsynsorgan.

 

Certifikat ISO 27001 Information security management systems

Vill du veta mer?

kontakta oss