Tilläggsmodul

KVÅ-rapportering

 

Med modulen KVÅ-rapportering kan data som ska rapporteras till Socialstyrelsens hälsodataregister automatiskt genereras i MCSS. Modulen är baserad på AI (Artificiell intelligens) vilket innebär att den identifierar och rapporterar KVÅ-koder på ett systematiskt och självlärande sätt. Tekniken runt självlärande AI-teknik är baserad på information från de tusentals signeringar som finns i MCSS. Vitec Appvas lösning för KVÅ-rapportering bygger på att en insats automatiskt kopplas samman med den mest sannolika åtgärdskoden. 

 

Om den föreslagna åtgärdskoden inte passar kan koden ändras manuellt, något som även bidrar till att modulen tränas upp för att nästa gång kunna ge ett ännu bättre förslag.

Modulen KVÅ-rapportering täcker in samtliga insatser som hanteras av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut enligt Socialstyrelsens urval. Rapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister sker månadsvis. 

Så här går det till

Användaren registrerar insatser i signeringslistan.

I samband med registreringen föreslår modulen en KVÅ-kod.

Om användaren inte är nöjd med åtgärdskoden kan den ändras manuellt.
Rapporten genereras automatiskt.

Rapporter kan även genereras retroaktivt.

Rapporten laddas upp till Socialstyrelsen, enkelt och effektivt.
kvå_illustration_padding
wheel_chair_illustration_padding_right

Varför använda KVÅ-rapportering?

Frigör tid för legitimerad personal.

Som kan välja att lägga fokus på vård och omsorg.

Effektiviserar administrationen.
Rapporten skapas enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.