Tilläggsmodul

Digital signering av delegering

Minimera pappersflöden och administration genom att signera delegeringar digitalt, direkt i MCSS

Nya delegeringar ställs ut, andra förlängs, förändras eller tas bort digitalt. Mottagaren av en ny delegering får en notis i MCSS Signeringsapp och kan ta emot och signera delegeringen direkt i den mobila enheten.

Eftersom både delegering och signering sker digitalt kan det utföras utan att behörig medarbetare eller mottagare finns på samma ställe. Något som underlättar och effektiviserar det administrativa arbetet betydligt.

 

Fördelar

Skapar flexibilitet

Då signering av delegeringar sker digitalt kan det utföras utan att behörig medarbetare och mottagare finns på samma plats.

Effektiviserad administration

Då alla delegeringar kan hanteras digitalt effektiviseras det administrativa arbetet betydligt och tid sparas.

Ökad överblick

Du får en tydlig överblick över verksamhetens samtliga utställda delegeringar inklusive tidpunkt för när den signerades och hur länge den är giltig.

Bild visar delegering som signeras digital i MCSS signeringsapp

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.