Tilläggsmodul

Beställningslista läkemedelsnära produkter

Med modulen kan produkter som insulinsprutor, nålar och inkontinensskydd hanteras.

Varje vårdtagare har en unik beställningslista. I signeringsappen kan omsorgspersonal enkelt avisera behov av påfyllnad samt ange när artiklar fyllts på. I det administrativa gränssnittet samlas alla beställningar på ett och samma ställe.

Med modul Beställningslistan får du en tydlig överblick, beställningsflöden effektiviseras och artiklar fylls på tid. 

Fördelar

Viktiga artiklar fylls på i tid
Effektiviserar beställningsflöden
Bättre överblick när alla beställningar samlas på samma ställe
Sparar tid
Bild på hur beställningslistan ser ut i iPad och iPhone

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.