Tilläggsmodul

Utförd tid

Ibland är tidpunkten då en insats signerats inte densamma som när insatsen verkligen utfördes.

Med modulen Utförd tid kan två tidpunkter visas i MCSS, en tidpunkt anger när insatsen signerades och en tidpunkt när insatsen verkligen utfördes. Att kunna visa när insatsen utfördes är betydelsefullt exempelvis om medarbetaren har gett läkemedel men glömt att signera.

Fördelar

Minskad risk

Att narkotika- och läkemedelsdoser ges för tätt eller för sällan.

Underlättar uppföljning av avvikelser

Med ökad spårbarhet och kontroll blir det enklare att följa upp avvikelser.

Information syns även om mobiltäckning saknas

Om användaren saknar mobiltäckning vid signeringstillfället synliggörs information om när insatsen verkligen utfördes.

Bilder på mcss signeringsapp när utförd tid läggs till och följs upp

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.