Tilläggsmodul

Mätvärde

Med modulen Mätvärde kan du ange och följa upp olika mätvärden i realtid både i MCSS administrationsgränssnitt och i MCSS signeringsapp. Värdena registreras i fasta skalor och enheter vilket gör det enkelt för medarbetare att dokumentera korrekt. 

Modulen Mätvärde ger användaren möjlighet att välja från ett stort urval av olika mätvärden. Med hjälp av grafer kan man också följa utvecklingen över en given period och upptäcka trender för att kunna arbeta förebyggande. Även integritets- och patientsäkerhet förbättras när värden hanteras digitalt istället för på papper.

 

 

Valbara mätvärden:
 • Andningsfrekvens
 • Avföring
 • Blodtryck
 • Kroppslängd
 • Kroppstemperatur
 • Midjemått
 • P-glukos
 • Puls
 • Syremättnad
 • Urin samt urinmängd kateter
 • Vikt
 • VAS-skala
 • Vätskeintag

 

Fördelar

Strukturerad insamling i fasta skalor
Detaljerad överblick med historik
Ökad patientsäkerhet och patientintegritet
Statistik och uppföljning
Bild på när mätvärde läggs in i mcss signersingsapp samt bild på graf över mätvärde i mcss admin

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.