Tilläggsmodul

Filtrering i MCSS Signeringsapp

Med modulen kan användare enkelt filtrera fram alla avvikande insatser eller insatser som endast får utföras av sjuksköterska. Det finns även ett filter för lista eller kalender vilket innebär att användaren kan filtrera fram vårdtagare som exempelvis ska få fysioterapi en viss dag eller vilka vårdtagare som är frånvarande.

Med filterfunktionen räcker det med ett par knapptryck för att få fram viktig information som användaren behöver. Något som skapar både överblick och förbättrar användarupplevelsen ytterligare.

Fördelar

Skapar överblick

Skapar en tydlig överblick för användaren.

Minimerar risken att insatser missas

Då missade eller försenade insatser enkelt kan filtreras fram och bli synliga minimeras risken att insatser faktiskt missas och patientsäkerheten ökar.

Förenklar om patienter finns över flera områden

Förenklar för medarbetare som har patienter över flera områden.

Insatser som endast får utföras av sjuksköterska

Enkelt att filtrera fram insatser som endast får utföras av sjuksköterska.

Bild på MCSS signeringsapp där filtret används

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.