Tilläggsmodul

Given/utförd mängd

Med tilläggsmodulen Given/utförd mängd kan du lättare följa upp hur en insats har utförts. Omsorgspersonalen fyller i hur många tabletter, kapslar eller droppar som faktiskt gavs och därmed minimeras risken att maxdoser överskrids. Även antal repetitioner, meter eller minuter kan anges för fysioterapinsatser.

I MCSS Administrationsgränssnitt visas alltid full insatshistorik vilket ger ökad spårbarhet och ger ett bra utvärderingsunderlag.

Fördelar

Ökad patientsäkerhet
Förbättrad uppföljning och ökad spårbarhet
Förbättrat beslutsunderlag
Utvärderingar och utredningar underlättas.
Bild som visar när given mängd anges i mcss signeringsapp

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.