MCSS Grundmodul

Ny Översiktsvy för insatser ej signerade i tid

Nu lanseras en ny översiktsvy för de insatser som inte signerats i tid, det som ibland även kallas larmsidan i MCSS Administrationsgränssnitt.

Syftet med översiktsvyn är att skapa en tydlig överblick samt underlätta sortering och hantering av larm. 

Användare kan sortera data på insats, lista, namn/boende samt datum. Varje larm visas på en separat rad vilket skapar tydlighet och underlättar vid bedömning av larmets allvarlighetsgrad. Flera larm kan tas bort samtidigt, något som är användbart exempelvis om en vårdtagare lämnat boendet och många, inaktuella, larm genererats.  

Driftsättning våren 2024

Den nya funktionen är kostnadsfri. Driftsättningen sker fortlöpande under våren med start den 19/3.

Fördelar

Enklare och snabbare hantering för användaren
Flera larm kan tas bort samtidigt
Bättre överblick
Flexibel sortering

Data kan sorteras på insats, lista, datum och namn/boende för maximal flexibilitet.

hemsida stor
  1. Hem
  2. >
  3. Vi erbjuder
  4. >
  5. MCSS
  6. >
  7. MCSS översikt ej signerade insatser

Har du frågor?

Kontakta oss