Logotyp för Appva Analytics

Ett kraftfullt och användarvänligt analysverktyg som skapar värde genom att presentera data på ett meningsfullt sätt. 

  1. Hem
  2. >
  3. Vi erbjuder
  4. >
  5. Appva Analytics
Appva Analytics

Analysverktyg för att visa viktig data 

Med Appva Analytics får verksamheten ett användarvänligt och effektivt analysverktyg för att visa och ta del av data från MCSS.  

Informationen är anonymiserad och innehållet kan användas för uppföljning, planering och rapportering på en övergripande nivå.

Appva Analytics vänder sig mot chefer, MAS, MAR, sjuksköterskor och dataanalytiker hos kommuner och privata utförare.

Dekorativ illustration över två personer som blickar ut över ett landskap fyllt av statistik. Appva Analytis för att visa verksamhetens data.

Så här fungerar det

 

 

Gränssnittsbild från Appva Analytics. Bilden innehåller en tabell som visar hur många delegeringar varje sjuksköterska har ställt ut. Det finns också et stapeldiagram som visar antalet sjusköterskor som ställt ut ett visst antal delegeringar.

Översikt över samtliga medarbetare som utfärdat delegering

Här visas information över hur många delegeringar legitimerad personal har utfärdat samt vilken typ av delegeringar som utfärdats.

Du får även information om hur delegeringar är fördelade mellan den legitimerade personalen. 

Aktiva delegeringar

Översikten i Appva Analytics visar, i realtid, antalet aktiva delegeringar inom hela kommunen eller organisationen.

 

Gränssnittsbild från Appva Analytics. I en tabel visas alla aktvia delegeringar och hur många som är mottagit och ställt ut delegeringen. Överst på sidan är det två Där kan man se hur antalet utfärdare, mottagare och delegeringar varierat över tid.
Gränssnittsbild från Appva Analytics. I en tabell listas hur många delegeringar som avslutas av en viss orsak. Överst på sidan är en graf som visar hur antalet avslutade delegeringar varierat över tid. Det är en serie för varje orsak.

Avslutade delegeringar

Här visas avslutade delegeringar, sorterade på orsakskod, samt antalet avslutade delegeringar i realtid.

Appva Analytics Delegering

Se antal delegerade medarbetare

Per legitimerad personal och yrkeskod (SSK, FT, AT).

Avslutade delegeringar och orsakskod

Se hur många delegeringar som avslutats med respektive orsakskod, per år.

Antal per delegering

Information om hur många personer som har respektive delegering.

Se data i grafer

Informationen visas som överskådliga grafer.

Totalt antal delegeringar

Som utfärdats i realtid.

Jämföra antal utfärdade och mottagna delegeringar

Jämföra förhållandet mellan antalet medarbetare som utfärdat och mottagit delegeringar över tid.

Information i realtid

All information visas i realtid.

Spårbarhet

Möjliggör även individuell uppföljning.

Levereras som en tjänst

Appva Analytics levereras som en tjänst vilket innebär att Vitec Appva tar ansvar för drift, underhåll och löpande uppdateringar. 

Informationen i Appva Analytics kräver särskild behörighet och visas på kommun/organisationsnivå.

analytics_tjänst

Vill du veta mer eller få en demo? 

Kontakta oss

Ladda ned produktblad

Nedladdning