Tilläggsmodul

Mobil förbrukningsjournal

Med modul Mobil förbrukningsjournal får användare av MCSS Signeringsapp en komplett översikt över vårdtagarens samtliga förbrukningsjournaler.

Det innebär att användare, med rätt roll och behörighet, kan se alla förbrukningsjournaler i en översiktsvy.

Förbrukningsjournalerna visas uppdelade på läkemedel och typ av förråd som t.ex. patientskåp och/eller sjuksköterskeförråd.

Insättning, uttag och kontrollräkning av läkemedel kan göras direkt i MCSS Signeringsapp för vårdtagarens samtliga förbrukningsjournaler.

Fördelar

Uttag utanför signeringsflöde

Kunna göra uttag ur förbrukningsjournal utanför signeringsflödet.

Historik 7 dagar

Historik är synlig för de 7 senaste dagarna.

Samtliga förbrukningsjournaler i en översiktsvy

Få vårdtagares samtliga förbrukningsjournaler samlade i en översiktsvy. 

Tillföra mängd

Registrera insättning i förbrukningsjournal direkt i MCSS Signeringsapp.

Kontrollräkning av läkemedel

Kontrollräkna läkemedel direkt i Signeringsappen.

Förbrukningsjournal-i-app-1200w

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.