Tilläggsmodul

Pushnotiser och app-administration

Med modulen för pushnotiser och app-administration får användaren en notis till mobiltelefonen. Notisen kommer att vara synlig även om användaren inte är inloggad i MCSS Signeringsapp eller när skärmsläckaren är på. 

Funktionen gör det möjligt att eskalera pushnotiser till flera mobila enheter vid olika tidpunkter. Om tidpunkten för en signering passerats kan pushnotisen eskaleras till sjuksköterska och därmed minimeras risken att insatser missas eller glöms bort.

Modulen ger även möjlighet att byta adress för en mobil enhet och systemförvaltare kan få information om vilken version av MCSS signeringsapp respektive mobil enhet har.

Fördelar

Minimerad risk att missa insatser

Notiser blir synliga även om användaren inte är inloggad eller när skärmsläckaren är på. 

Eskalera pushnotiser

Pushnotiser kan eskaleras till flera mobila enheter vid olika tidpunkter.

Hanterar eskaleringsschema

Hanterar eskaleringsschema för varje mobil enhet (läsa, lägga till, ta bort).

Översikt - mobila enheter

Information om varje signeringsapps unika version.

mobila_enhet-1

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.