No change window i MCSS

Under perioden 2023-12-15--2024-01-15 genomförs inga uppdateringar i Appvas MCSS.

Det innebär att inga ändringar eller tillägg i kunders befintliga databaser genomförs under den tiden. Tänk därför på att eventuell ändringsbegäran måste komma in till oss i god tid innan dess.

Om en driftstörning skulle uppstå under perioden kommer vi givetvis att åtgärda den enligt vanlig rutin.

Underhåll

Från och med den 1 april 2024 upphör Vitec Appva supportera följande versioner för MCSS Signeringsapp:

  • iOS version 12 och 13
  • Android version 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, och 8.1

Det innebär att organisationer som fortfarande använder dessa versioner behöver uppdatera sina mobila enheter till iOS version 14 eller senare respektive Android version 9 eller senare för att kunna få nya uppdateringar av MCSS.

Om uppdatering inte sker kan full funktionalitet i MCSS inte säkerställas och nya funktioner kommer inte att vara tillgängliga. Vi rekommenderar därför att uppdatering genomförs så snart som möjligt.

Om du har frågor kring detta, välkommen att kontakta Appvas support

Servicefönster

Just nu finns inga servicefönster inplanerade.

Har du några frågor?

kontakta oss