Appva lanserar AI för KVÅ-rapportering

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso-och sjukvården träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom att använda delar av de 70 miljoner digitala e-signeringar som finns i MCSS har vi tränat upp en AI-robot att identifiera och rapportera KVÅ-koder till Socialstyrelsen.

– Att tillämpa artificiell intelligens för KVÅ-rapportering och att bygga bort denna typ av tidskrävande administration för legitimerad personal nydanar vår äldreomsorg och vårt samhälle. Det är precis i den tekniska framkant som vi och våra kunder vill vara. Jag är otroligt stolt över denna lansering och vill tacka alla inblandade. För mer information om vår KVÅ-lösning maila kva@appva.com.

Ulrika Kjellberg, VD