Digital och mobil signering av delegering i MCSS

Tilläggsmodul för att kunna signera delegeringar digitalt i det mobila gränssnittet.

Med denna tilläggsmodul signeras delegeringar enkelt av legitimerad personal i MCSS administrationsgränssnitt och av mottagaren direkt i det mobila gränssnittet. 

Delegeringar som ska signeras av baspersonalen flaggas tydligt i medarbetarens profil i den mobila enheten, oavsett om det finns en eller flera nya eller förlängda delegeringar att godkänna och signera.
Att inte behöva vara på samma plats och hantera delegeringarna på papper underlättar det administrativa arbetet och sparar tid.

  • I MCSS framgår vilken insats som är delegerad, av vilken behörig legitimerad medarbetare samt till vilken mottagare.
  • Delegering och signering sker digitalt och kan utföras mobilt utan att behörig, legitimerad medarbetare och mottagare behöver vara på samma ställe.
  • I gränssnittet kan både den delegerande ­med­arbetaren och mottagaren se när delegeringen är signerad, var den gäller och hur länge.