Blodsocker nu i modulen Mätvärde

Nu ingår Blodsocker med skalan mmol/l i modulen Mätvärde. Inmatning kan kopplas ihop med delegering så att endast behörig personal kan ange glukosvärdet. I modulen ingår sedan tidigare även mätvärde för avföring samt vikt.