Covid-19 lyfter behovet av digitalisering

När färre medarbetare ska klara ett ökat vårdbehov, ger Appvas lösning MCSS ett viktigt stöd.

Läs hela artikeln från Dagens Industri (2020-04-06) >